Uudistettu kirjanpitolaki astui voimaan 1.1.2016

Uudistettu kirjanpitolaki astui voimaan 1.1.2016. Uutta lakia on sovellettava 1.1.2016 tai sen jälkeen alkavina tilikausina. Muutoksilla on pyritty keventämään pienyritysten hallinnollista takkaa, minkä vuoksi laissa on nyt määritelty kokorajat pien- ja mikroyrityksille. Kirjanpitolakia on täydennetty valtioneuvoston asetuksella pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista. Toinen keskeinen muutos kirjanpitolaissa on pienkonsernien vapauttaminen konsernitilinpäätöksen laatimisvelvoitteesta.

Osakeyhtiölakiin muutoksia

Kirjanpitolain muutoksen yhteydessä myös osakeyhtiölakia muutettiin tietyin osin. Muutokset liittyvät toimintakertomukseen, konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuuteen sekä kehittämismenojen vähentämiseen jakokelpoisista varoista. Lakimuutoksia voidaan soveltaa kirjanpitolain siirtymäsäännöksistä poiketen vasta 1.1.2016 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla.

Aukioloajat: ma-to klo 8.30 - 16.00 pe klo 9.00 - 15.00. Kesäaikana pe suljettu. Korona-aikaan olemme osittain etätyössä.