Yli 100 euron perintäkulut voivat olla liikaa – ”Yrittäjien talousongelmia ei ole sallittua käyttää hyväksi”

Perintälaki sallii, että yrityksiltä tai yrittäjältä voidaan periä 40 euron vakiokorvaus perintäkuluna. Tämän lisäksi voidaan vaatia muitakin kohtuullisia perintäkuluja, jos perinnästä on aiheutunut niitä, esimerkiksi perintätoimiston käyttämisestä johtuvasta syystä. Hyvin karkeasti ottaen voidaan todeta. että viranomaisen kannan mukaan alle 100 euron kulut ovat usein kohtuullisia ja sen yli menevät kohtuuttomia, ellei perintätoimistolla ole näyttöä tavallista työläämmästä perinnästä. Yrittäjän talousongelmia ja siitä mahdollisesti johtuvia maksuvaikeuksia ei ole sallittua käyttää hyväksi, kertoo Tiina Toivonen, Suomen Yrittäjien lainopillisen osaston asiamies.

Eräässä Etelä-Suomen aluehallintoviraston käsittelemässä tapauksessa perintötoimisto oli toimittanut elinkeinonharjoittajalle pääomaltaan 1210,24 euron suuruista saatavaa periessään vain yhden (1) maksuvaatimuksen. Perintätoimisto oli lisännyt perintäkuluiksi 167,00 euroa tehtävän suorittamisesta. Kuluttajasaatavien osalta velalliselta olisi saanut periä maksuvaatimuksesta vain 50 euroa, kyseessä olleen saatavan pääoman osalta.

Mainitussa tapauksessa perintätoimisto ei ollut esittänyt selvitystä siitä, kuinka paljon työtä kysymyksessä olevaan perintätoimen hoitamiseksi oli mahdollisesti tehty perintäkirjeen laatimisen ja lähettämisen lisäksi. Aluehallintovirasto katsoi, että perintäkuluja voitiin pitää kohtuuttomina, kun oli lähetetty vain yksi perintäkirje.

Toimi seuraavasti:

  • perintätapauksessa, ota yhteys perintätoimistoon ja kysy mistä kulut muodostuvat
  • jos syy ei vakuuta, ilmoita, että kulut ovat kohtuuttomat toimeksiantoon nähden
  • ensisijaisesti koeta sopia asiasta perintätoimiston kanssa
  • jos neuvottelut eivät johda sopuun, ota yhteys perintätoimistoja valvovaan viranomaiseen, joka on Etelä-Suomen aluehallintovirasto
  • ilmoituksen voi tehdä vapaamuotoisena ja lähettää sähköosoitteella kirjaamo.etela@avi.fi tai postitse. Liitteet voi olla skannattuna

Aukioloajat: ma-to klo 8.30 - 16.00 pe klo 9.00 - 15.00. Kesäaikana pe suljettu. Korona-aikaan olemme osittain etätyössä.