Blogi

Yrittäjä – tässä 9 vinkkiä avuksi koronatilanteeseen

Korona on kulkenut keskuudessamme ja otsikoissa noin vuoden päivät. Poikkeuksellinen aika on haastanut yhteiskunnan kaikki toimijat sekä vaatinee jatkossakin toimenpiteitä eri alojen toiminnan turvaamiseksi. Yrityksillä on ollut mahdollisuuksia hakea eri tukia ja avustuksia jo viime vuonna, mutta kokosimme yhteen oleellisia, eri tahojen tarjoamia tukia, palveluita ja aputoimia, joista voisi olla edelleen hyötyä. Huomioithan mahdolliset hakuajat (*)!

1.  TE-palvelut koronatilanteessa yrittäjille ja työnantajille

Starttirahan enimmäiskeston pidennystä jatketaan, muutos on voimassa 31.12.2021 asti. Koronapandemian vuoksi starttirahan enimmäiskestoa on pidennetty väliaikaisesti siten, että starttirahaa voidaan myöntää yhteensä enintään 18 kuukauden ajalle.

Yli 12 kuukautta kestävä starttiraha on tarkoitettu yrittäjille, joiden edellytyksiin käynnistää tai vakiinnuttaa yritystoiminta normaalin starttirahakauden aikana koronavirusepidemia vaikuttaa heikentävästi.  TE-toimisto myöntää starttirahan enintään kuuden kuukauden jaksoissa. Starttirahan jatkoa on haettava TE-toimistolta. Pääsääntöisesti jatkohakemus on jätettävä TE-toimistolle ennen edellisen jakson päättymistä.

2. *Yrittäjän työttömyysturva

Yrittäjät voivat saada väliaikaisesti työmarkkinatukea koronavirusepidemian aiheuttaman äkillisen ja yllättävän kysynnän heikkenemisen vuoksi. Ratkaisu koskee kaikkia yrittäjiä riippumatta yritystoiminnan muodosta. Työmarkkinatuen saaminen edellyttää, että yrittäjän päätoiminen työskentely yrityksessä on päättynyt tai yritystoiminnasta saatava tulo on vähemmän kuin 1 089,67 euroa kuukaudessa siinä jokaista yrittäjänä työskentelevää henkilöä kohti. Työmarkkinatuen maksaminen edellyttää, että yrittäjä ilmoittautuu työnhakijaksi TE-toimistoon. TE-toimisto antaa Kelalle työvoimapoliittisen lausunnon yrittäjän oikeudesta työmarkkinatukeen. Laki on voimassa 31.3.2021 asti.

Määräaikaisen työttömyysturvalain muutoksen aikana työnhakijaksi ilmoittautuneen on etuutta saadakseen oltava työnhakijana TE-toimistossa, mutta sen aikana ei edellytetä haettavan kokoaikatyötä. Jos työnhaku kuitenkin jatkuu 31.3.2021 päättyvän määräaikaisen lain voimassaolon jälkeen, on etuuden jatkumiseksi haettava 1.4.2021 alkaen kokoaikatyötä. Tässä tapauksessa etuuden saaminen edellyttää samalla työn vastaanottamisen velvoitetta, mikäli TE-toimisto sitä tarjoaa.

Vaikka työttömyysturvalaki ei edellytä sinua työnhakijaksi ilmoittautumisen yhteydessä hakemaan kokoaikatyötä, vastaamalla palvelussa asiaa koskevaan kysymykseen ’Kyllä’, nopeutat työttömyysetuusasiasi käsittelyä. Näin työttömyysetuuden maksajalle ei lähde automaattista lausuntoa, joka kertoisi, ettei sinulla olisi tukeen edellytyksiä. TE-toimistot seuraavat verkkopalvelun tietoja ja korjaavat tiedot määräaikaisesti voimassa olevaa työttömyysturvalakia vastaavaksi.

yrittäjyys korona rahoitus tukirahoitus yrityslaina koronatuki

3. Finnveran käyttöpääoma

Koronaviruksen aiheuttamassa poikkeuksellisessa tilanteessa Finnvera turvaa pk-yritysten lisääntyneitä käyttöpääomatarpeita ensisijaisesti alkutakauksella, pk-takauksella ja Finnvera-takauksella, joita pankki hakee yrityksesi puolesta.

 • Alkutakaus on tarkoitettu enintään kolme vuotta toimineille yrityksille. Alkutakauksessa Finnveran takausosuus on enintään 80 %.
 • Pk-takaus on tarkoitettu yli kolme vuotta toimineille yrityksille ja sillä voidaan taata korkeintaan 150 000 euron suuruinen pankin myöntämä laina.
 • Finnvera-takausta voidaan myös käyttää yritysten koronaviruksesta johtuvien lisääntyneiden käyttöpääomatarpeiden rahoittamiseen, jos Finnveran alkutakaus tai pk-takaus eivät sovellu yrityksen tarpeeseen. Finnvera-takauksessa on otettu käyttöön ns. fast track -menettely, joka koskee pankin myöntämää 150 000–1 000 000 euron suuruista käyttöpääomalainaa, jossa Finnveran takausosuus on nostettu 80 %:iin ja jossa vakuusvaatimuksesta on luovuttu. Fast track -kriteerit täyttävät Finnvera-takaukset, joita pankki hakee yrityksen puolesta, käsitellään nopeutetulla menettelyllä. 11.9.2020 alkaen rahoittajat voivat hakea Finnvera-takausta yrityksen puolesta.

Ota yhteys omaan pankkiisi mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Finnvera ja pankit joustavat maksujärjestelyissä, ja niistä kannattaa sopia oman pankin kanssa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Finnvera mahdollistaa uuden käyttöpääomarahoituksen myöntämisen ensisijaisesti takaamalla pankin myöntämän lainan. Pankkisi voi tehdä takaushakemuksen Finnveralle yrityksesi puolesta. Finnveran takauksesta peritään maksu eikä se ole suoraa tukea. Ensisijainen rahoitusmuoto on takaus, ja lainaa myönnetään vain osana sovittua kokonaisrahoitusta, joten  aina rahoitushankkeesta tulee neuvotella ensin pankkisi kanssa. Jos rahoitus ei järjesty oman pankkisi kanssa, yrityksesi voi hakea tietyin ehdoin käyttöpääomalainaa koronatilanteen aiheuttamiin tarpeisiin Finnverasta.

Lyhennysvapaiden kuukausien hakeminen: Jo takauksen Finnverasta saaneiden yritysten on mahdollista hakea lyhennysvapaita kuukausia ottamalla yhteyttä pankkiin. Finnveralta lainan saaneet yritykset puolestaan hakevat lyhennysvapaata Finnveran sähköisessä palvelussa.

4. *Valtiokonttorin yritysten kustannustuki (toinen kierros)

Kustannustuen toinen hakukierros on avautunut, ja se päättyy 26.2.2021 klo 16.15.

Kustannustuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on pudonnut merkittävästi COVID-19 -pandemian vuoksi ja joilla on vaikeasti sopeutettavia tukikauteen (1.6.2020 – 31.10.2020) kohdistuvia palkka- ja muita kuluja. Kustannustuen tavoitteena on yritysten toiminnan jatkuvuuden tukeminen COVID19-pandemian aikaansaamassa vaikeassa tilanteessa sekä konkurssiin ajautuvien yritysten määrän vähentäminen järjestämällä yrityksille lisäaikaa toiminnan ja kustannusten sopeuttamiseen COVID-19 -pandemian aiheuttaman kriisin pitkityttyä ja tartunta-aaltojen palattua.

Tuki on luonteeltaan takautuva, eli sitä maksetaan jo syntyneistä kustannuksista.

5. *Business Finlandin tilapäinen TKI-laina

Tilapäinen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiolaina on tarkoitettu Suomessa toimiville vähintään kuusi henkilöä työllistäville pk- ja midcap-yrityksille sekä merkittävää liiketoimintaa tekeville säätiöille ja yhdistyksille. Rahoitusta voivat hakea kansainvälisillä tai kotimarkkinoilla toimivat yritykset sekä säätiöt ja yhdistykset, jotka etsivät kehittämisen avulla uusia keinoja liiketoimintansa häiriötilanteen ratkaisemiseen.

Tilapäistä lainarahoitusta voi hakea 14.5.2021 mennessä. Projektien toteutus voi jatkua myös hakuajan päättymisen jälkeen. Business Finlandin rahoitusvaltuus tähän rahoituspalveluun on enintään 300 miljoonaa euroa.

Rahoitusta voidaan käyttää kahdentyyppisiin projekteihin:

 1. Kotimarkkinoilla ja/tai kansainvälisillä markkinoilla toimiville yrityksille, säätiöille ja yhdistyksille, joiden liiketoimintaan koronaepidemia on vaikuttanut ja jotka ovat havainneet omassa liiketoiminnassaan selkeitä kehittämistarpeita koronan aiheuttaman poikkeustilanteen myötä.
 2. Kansainvälistä kasvua tavoitteleville yrityksille, joiden liiketoimintaan koronaepidemia on vaikuttanut ja jotka haluavat panostaa tutkimus-, kehitys- ja innovaatio (TKI) -toimintaan häiriötilanteessa kansainvälisen kilpailukykynsä kehittämiseksi ja kansainvälisen kasvun edellytysten parantamiseksi.

Rahoitus on tarkoitettu erityisesti seuraaville aloille:

 • Kauppa
 • Logistiikka
 • Majoitus- ja ravitsemistoiminta
 • Matkailu
 • Sosiaali- ja terveyspalvelut
 • Henkilöstönvuokrauspalvelut
 • Ohjelmistoliiketoiminta
 • Teollisuus

Rahoituksen saajan on oltava liiketoiminnaltaan sen kokoinen, että se pystyy toteuttamaan vähintään 150 000 euron laajuisen kehitysprojektin ja pystyy aikanaan maksamaan lainan takaisin liiketoiminnan tuotoista.

6. Tesin korona-ajan vakautusrahoitus keskisuurille yrityksille

Tesi – Suomen Teollisuussijoitus Oy – on vuonna 1995 perustettu valtion pääomasijoitusyhtiö. Vakautusrahoitus palvelee keskisuuria yrityksiä, jotka ovat joutuneet koronaviruksen vuoksi äkillisiin ja tilapäisiin vaikeuksiin. Sijoitusten avulla pyritääm varmistamaan yritysten toiminnan jatkuvuus kriisiaikana. Tesi rahoittaa yrityksiä, joilla on riittävät edellytykset selvitä taloudellisista ongelmista lisärahoituksen avulla sekä ensisijaisesti niitä yrityksiä, joilla on merkittävää työllisyysvaikutusta ja liikevaihtoa Suomessa.

7. Verohallinnon veroilmoitukset ja maksujärjestelyn hakeminen

Jos yrityksesi tulot ovat pienentyneet koronan takia, ennakkoveroa kannattaa muuttaa. Voit hakea muutosta useamman kerran vuodessa. Ennakkoveroa voidaan nyt poikkeuksellisesti alentaa omalla ilmoituksellasi ilman välitilinpäätöstä tai muita kirjallisia selvityksiä. Voit tarvittaessa hakea yrityksen tuloveroilmoitukselle tai kiinteistöverotusilmoitukselle lisäaikaa. Lisäaika voidaan myöntää, jos sinulla on erityinen syy, esimerkiksi sairastuminen, jonka vuoksi olet estynyt antamaan ilmoituksen määräajassa.

Arvonlisäveron tai muiden oma-aloitteisten verojen ilmoituksille ei ole mahdollista myöntää lisäaikaa. Muistathan antaa ilmoituksen, vaikka yritykselläsi ei olisi ollut arvonlisäverollista toimintaa (ilmoita tällöin Ei toimintaa verokaudella). Myöhässä annetuille ilmoituksille määrätään myöhästymismaksu. Huom.! Jos yrityksellä on ilmoituksia antamatta, yritys ei voi päästä maksujärjestelyyn.

Jos et pysty maksamaan veroa määrätyssä ajassa, voit saada lisää maksuaikaa hakemalla maksujärjestelyä. Jos noudatat maksujärjestelyn ehtoja, Verohallinto ei lähetä maksujärjestelyyn kuuluvaa veroa ulosottoon. Voimassa olevan maksujärjestelyn aikana yritystä ei poisteta ennakkoperintärekisteristä, eikä maksujärjestelyyn sisältyvää verovelkaa julkaista verovelkarekisterissä tai protestilistalla. Maksujärjestelyä pitää itse hakea. Voit hakea maksujärjestelyä, jos maksuvaikeutesi ovat tilapäisiä, aiemmin Verohallinnon kanssa tekemäsi maksujärjestelyn verot on maksettu, sinulla ei ole veroja ulosotossa ja olet antanut kaikki veroilmoitukset sekä tulorekisteriin annettavat palkkatietoilmoitukset ja työnantajan erillisilmoitukset. OmaVerossa tehtyyn maksujärjestelypyyntöön saa nopeammin päätöksen kuin soittamalla.

8. ELY-keskuksen Yritys-Suomi Talousapu -neuvontapalvelu

Yritys-Suomi Talousapu neuvontapalvelu auttaa ja neuvoo talous- ja maksuvaikeuksissa olevia yrittäjiä. Neuvojat ovat yrityksen talouden- ja terveyttämisen asiantuntijoita. Palvelu on luottamuksellista ja maksutonta.

Voit ottaa neuvontapalveluun yhteyttä esimerkiksi silloin, kun

 • yrityksellesi on kertynyt maksamattomia laskuja
 • et enää pysty maksamaan lainoja ja niiden korkoja
 • et tiedä, mitä tehdä, kun työt tai myynti on vähentynyt
 • haluat keskustella yritystoimintasi tulevaisuudesta yleisesti
 • tunnet, että et enää jaksa talousvaikeuksissa yksin

9. Suomen Yrittäjät (Yrittäjät.fi)

Koronavirusta koskevat uutiset yrittäjälle, työnantajan koronaopas, yrittäjien maksuton neuvontapalvelu jäsenille, tietoiskut, tukiryhmät, alueellinen korona-apu yrittäjälle.

Uusyrityskeskusten ja kehitysyhtiöiden yritysneuvojat ovat kaikkien yrittäjien ja yritysten käytettävissä. Erityisesti liiketoimintaan, sen sopeuttamiseen, maksujärjestelyihin sekä yrityksille suunnatun julkisen koronarahoituksen hakemiseen liittyvä maksuton ja luottamuksellinen apu. Yritysneuvoja auttaa muodostamaan kokonaiskuvan yrityksen taloustilanteesta, arvioimaan kassavirran tilanteen ja riittävyyden, löytämään ja hakemaan oikeat eritystuet tilanteessa, listaamaan tarvittavia toimia, mm. maksuaikajärjestelyjä sekä tarvittaessa hakemaan rahoitusjärjestelyjä.

 

Lisätiedot:

Business Finland, 2021. Tilapäinen TKI-laina häiriötilanteisiin.

Finnvera, 2021. Ajankohtaista yrityksille.

Suomen Yrittäjät, 2021. Kaikki koronasta yrittäjälle.

TE-palvelut koronatilanteessa yrittäjille ja työnantajille, 4.1.2021.

Tesi, 2021. Korona-ajan vakautusrahoitus keskisuurille yrityksille

Valtiokonttori, 2021. Yritysten kustannustuki (toinen kierros)

Verohallinto, 2021. Verohallinto tukee yrityksiä – lue ohjeet

Verohallinto, 2021. Maksujärjestelyn hakeminen

Yritys-Suomi.fi, 2021. Yritys-Suomi Talousapu -neuvontapalvelu

Aukioloajat: ma-to klo 8.30 - 16.00 pe klo 9.00 - 15.00. Kesäaikana pe suljettu. Korona-aikaan olemme osittain etätyössä.