Blogi

Korona & verotus osa 2/3: Maskien ja koronatestien vähennyskelpoisuus

Tämä blogiteksti jatkaa korona-aikaan liittyvien yritys- ja henkilöverotuksen kysymysten käsittelyä: tässä osassa käsitellään maskien ja koronatestien verovapautta.

Lue myös ensimmäinen osa Korona & verotus osa 1/3: Koronatuet ja yhteisöjen verotuksen poikkeusjärjestelyt.

III. Työnantaja voi tarjota työntekijöille maskeja ja korvata työntekijöiden koronatestit verovapaasti

Työnantaja voi antaa työntekijälle verovapaasti yleisvaarallisen tartuntataudin leviämistä ehkäiseviä suojavälineitä, kuten kasvomaskeja, työtä varten. Työnantaja voi vähentää työtä varten annettujen maskien kustannukset verotuksessa. Koska tällaiset työnantajan antamat suojavälineet voidaan verotuksessa myös rinnastaa työnantajan järjestämään ennaltaehkäisevään terveydenhuoltoon, ei verovapauden tai vähennyskelpoisuuden kannalta ole merkitystä sillä, käyttääkö työntekijä suojavälineitä myös muuna aikana, kuten esimerkiksi kodin ja työpaikan välisellä matkalla.

Jos työnantaja katsoo, että poikkeusoloissa testaaminen on työtehtävien kannalta tarpeellista, työnantaja voi maksaa työntekijän koronatestin suoraan testin tehneelle lääkärikeskukselle tai kuittia vastaan työntekijälle verovapaasti. Työnantaja voi vähentää työtehtävien kannalta tarpeellisen koronatestin kustannukset verotuksessa, ja mahdollisesti työnantajayhtiölle testin kustannusten perusteella korvattava määrä on työnantajan veronalaista tuloa.

Samaa käytäntöä sovelletaan yhtiössä työskentelevän omistajayrittäjän koronatestiin, jos myös muiden mahdollisten työntekijöiden testaamisen kustannukset korvataan vastaavalla tavalla. Yksityinen elinkeinon- tai maataloudenharjoittaja voi vastaavin edellytyksin vähentää oman koronatestin kustannukset elinkeinotoiminnan tai maatalouden verotuksessa. Verovapauden tai vähennyskelpoisuuden kannalta ei ole merkitystä työnantajan (tai elinkeinonharjoittajan tai maataloudenharjoittajan itselleen) muutoin järjestämän työterveyshuollon laajuudella.

Työnantaja ei voi antaa kasvomaskeja työntekijän perheenjäsenten käyttöön eikä korvata perheenjäsenten koronatestejä verovapaasti. Kyse on perheenjäsenten elantomenoista.

koronatesti korona maski verotus vähennyskelpoisuus verovapaa turvallisuus turvaväli tartunta

Jos työnantaja ei tarjoa maskeja: työntekijä voi vähentää työmatkalla ja työssä käyttämänsä maskit verotuksessa. Jos työntekijä käyttää maskia joukkoliikenteessä kodin ja työpaikan välisillä matkoilla ja ostaa maskit itse, hän voi vähentää maskien kustannukset verotuksessa matkakuluina. Vähennyksen määrä on kaksi euroa jokaiselta päivältä, jona työntekijä tekee vähennykseen oikeuttavan matkan Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen 13.8.2020 antaman suosituksen jälkeen. Jos työntekijä käyttää työssään maskia eikä työnantaja tarjoa sitä, vaan työntekijä hankkii maskin itse, maskikulut voi vähentää verotuksessa tulonhankkimiskuluina.

Omavastuu kodin ja työpaikan välisissä matkakuluissa sekä tulonhankkimisvähennys ovat kumpikin 750 euroa. Veroilmoituksessa ilmoitetaan kustannusten kokonaismää, josta ei ole vähennetty omavastuuosuutta.

 

Blogisarjamme kolmas ja viimeinen osa käsittelee luontoisetuja ja etätyöskentelyä.

 

Lähteet:

Verohallinto, 15.3.2021. Etätyö ja vähennykset

Verohallinto, 1.9.2020. Koronatilanne: Verohallinto tukee yrityksiä – lue ohjeet

Verohallinto, 13.11.2020. Korona – ohjeita henkilöasiakkaiden veroasioiden hoitamiseen

Verohallinto, 19.8.2020. Verohallinnon päätös vuodelta 2020 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista annetun päätöksen väliaikaisesta muuttamisesta

Aukioloajat: ma-to klo 8.30 - 16.00 pe klo 9.00 - 15.00. Kesäaikana pe suljettu. Korona-aikaan olemme osittain etätyössä.