Blogi

Korona & verotus osa 1/3: Koronatuet ja yhteisöjen verotuksen poikkeusjärjestelyt

Näin veroilmoitusten jättöaikaan pohditaan menneen ja oletettavasti myös kuluvan vuoden osalta korona-ajan tuomia uudenlaisia menoja sekä niiden vähennyskelpoisuutta. Voiko verot jättää maksamatta koronatilanteen aiheuttamien maksuvaikeuksien vuoksi? Ovatko työnantajan ostamat maskit työntekijöille vähennyskelpoisia? Käykö lounasseteli ravintoloiden ja ruokakauppojen take away -ruokiin? Kuinka luontoisetuja verotetaan lomautuksen aikana? Mitä muuta olisi hyvä huomioida? Näitä kysymyksiä pohditaan seuraavissa blogiteksteissämme. Joissakin kohdissa ohjeet on jaettu yritysten (yhteisöjen) ja henkilöasiakkaiden verotukseen omina tarkasteluinaan.

I. Verojen maksaminen

Yritysverotus:

Jos yrityksesi tulot ovat pienentyneet koronan takia, ennakkoveroa kannattaa muuttaa. Voit hakea muutosta useamman kerran vuodessa. Myös ennakkoveron maksukuukausiin voi hakea muutosta. Ennakkoveroa voidaan nyt poikkeuksellisesti alentaa omalla ilmoituksellasi ilman välitilinpäätöstä tai muita kirjallisia selvityksiä. Jos ennakkoverosi ovat jo erääntyneet, hae maksujärjestelyä.

Voit tarvittaessa hakea yrityksen tuloveroilmoitukselle ja kiinteistöverotusilmoitukselle lisäaikaa. Lisäaika voidaan myöntää, jos sinulla on erityinen syy, esimerkiksi sairastuminen (vapaamuotoinen selvitys riittää), jonka vuoksi olet estynyt antamaan ilmoituksen määräajassa. Huomaa, että hakemuksen tulee olla Verohallinnossa viimeistään veroilmoituksen määräpäivänä.

Verohallinto on nopeuttanut arvonlisäveroilmoitusten käsittelyä. Arvonlisäveron tai muiden oma-aloitteisten verojen ilmoituksille ei ole mahdollista myöntää lisäaikaa. Muistathan antaa ilmoituksen, vaikka yritykselläsi ei olisi ollut arvonlisäverollista toimintaa (ilmoita tällöin: Ei toimintaa verokaudella). Myöhässä annetuille ilmoituksille määrätään myöhästymismaksu. Jos yrityksellä on ilmoituksia antamatta, yritys ei voi päästä maksujärjestelyyn.

Maksun viivästyskorot voidaan erityisestä syystä jättää perimättä esimerkiksi silloin, jos sairaus on estänyt maksamisen eräpäivänä. Voit tehdä asiasta pyynnön OmaVerossa.

Autoverolle ja valmisteverolle ei voi hakea maksujärjestelyä, mutta voit hakea maksunlykkäystä. Näin haet autoveron maksunlykkäystä ja näin valmisteveron maksunlykkäystä.

verotus konsultti verotus yritysverotus henkilöverotus

Henkilöverotus:

Koronan aiheuttamien vaikeuksien vuoksi veroja ei voi jättää maksamatta eikä veron määrään, eräpäiviin, viivästyskorkoihin tai muuhun maksamiseen ole tullut muutoksia.

Tarkista OmaVerosta, onko sinulla veroja maksettavana. Maksuvaikeuksissa voit hakea maksujärjestelyä.

II. Yrityksen saamat koronatuet ja -avustukset

Elinkeinotoiminnan menojen kattamiseksi maksettavat rahalliset tuet ja avustukset ovat saajalleen eli yritykselle tai yrittäjälle veronalaista tuloa (EVL 4 §). Saatu tuki tai avustus kirjataan yrityksen kirjanpitoon. Yrityksen on ilmoitettava tuet myös veroilmoituksessa.

Suoriteperusteisessa verotuksessa tuki tai avustus on sen verovuoden tuottoa, jonka aikana se on saatu rahana, saamisena tai muuna rahanarvoisena etuutena (EVL 19 §). Yritysten saamat yleistuet ja avustukset jaksotetaan pääsääntöisesti tukipäätöksen tekopäivän mukaan. Kohdennetut koronatuet, joiden saaminen edellyttää kustannusten syntymistä, jaksotetaan samassa tahdissa syntyvien kustannusten kanssa.

Maksuperusteisessa verotuksessa tuki tai avustus on sen verovuoden tuloa, jonka aikana se maksetaan (EVL 27 a §).

 

Seuraavissa blogiteksteissä käsitellään mm. maskien ja koronatestien vähennyskelpoisuutta sekä luontoisetuja ja etätyöskentelyyn liittyviä vähennyksiä.

 

Lähteet:

Verohallinto, 15.3.2021. Etätyö ja vähennykset

Verohallinto, 1.9.2020. Koronatilanne: Verohallinto tukee yrityksiä – lue ohjeet

Verohallinto, 13.11.2020. Korona – ohjeita henkilöasiakkaiden veroasioiden hoitamiseen

Verohallinto, 19.8.2020. Verohallinnon päätös vuodelta 2020 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista annetun päätöksen väliaikaisesta muuttamisesta

Aukioloajat: ma-to klo 8.30 - 16.00 pe klo 9.00 - 15.00. Kesäaikana pe suljettu. Korona-aikaan olemme osittain etätyössä.