Blogi

Hyödynnä palkkatuki!

Työttömän työnhakijan palkkaamiseen on tarjolla erilaisia tukiratkaisuja. Esittelemme tässä palkkatuen ja kuntalisän.

Palkkatuki

Työnantajana voit saada palkkatukea, kun palkkaat työttömän työnhakijan. Työsuhde voi alkaa vasta, kun TE-toimisto on myöntänyt palkkatuen. Jos työsuhde on jo alkanut, ei palkkatukea voi hakea enää jälkikäteen. Palkkatukea myönnetään pääsääntöisesti työsuhteisiin, joissa työaika on vähintään 85 % alan säännöllisestä työajasta.

Palkkatuki koostuu perustuesta ja lisäosasta. Palkkatuen määrä on kuitenkin aina korkeintaan 50 % palkkauskustannuksista. Vuonna 2014 perustuen suuruus on 32,66 euroa/päivä. Korkein korotettu palkkatuki vuonna 2014 on 62,05 euroa/päivä. Korkeinta korotettua palkkatukea voi saada, jos tuella palkattava on oikeutettu työmarkkinatukeen ja hän on saanut vähintään 500 päivää työttömyysetuutta työttömyyden perusteella. Korkein korotettu palkkatuki voidaan myöntää täysimääräisenä myös osa-aikatyöhön. Sitä voi saada enintään 12 kuukauden ajan.

Palkkatuen kesto perustuu työttömän työnhakijan tarpeisiin ja sitä saa yleensä enintään 10 kuukauden ajan. Jos tuella palkattava on saanut yli 500 päivää työttömyysetuutta työttömyyden perusteella, palkkatukea voidaan myöntää enintään 24 kuukaudeksi. Jos tuella palkattavalla on vamma tai sairaus, palkkatukea voidaan myöntää siksi ajaksi, kun vamma tai sairaus vaikeuttaa työllistymistä, kuitenkin enintään 24 kuukaudeksi kerrallaan. Oppisopimukseen tukea voi saada koko koulutuksen ajaksi.

Voit hakea palkkatukea sähköisesti Palkkatuki-verkkopalvelussa. Siellä voit myös seurata hakemuksen käsittelyvaiheita. Verkkopalvelun käyttöönotto edellyttää, että kirjaudut palveluun Katso-tunnistuksella. Lomakkeella hakiessa käytä lomaketta TEM322. Hakemukseen ei tarvita liitteitä, sillä TE-toimisto tarkistaa tarvittavat tiedot.

http://te-palvelut.fi/te/fi/tyonantajalle/loyda_tyontekija/tukea_rekrytointiin/palkkatuki/

Kuntalisä

Monessa kunnassa on käytössä pitkäaikaistyöttömien työllistymisen tukemiseen tarkoitettu kuntalisä. Lisän suuruus vaihtelee kunnittain ja esimerkiksi Jyväskylässä vuonna 2014 tuen suuruus on ensimmäisenä vuotena 250 €/kk työntekijää kohden. Mahdollisena toisena vuotena tuki on 250 €/kk tai 500 €/kk sen mukaan, saako työntekijä korotettua vai tavallista palkkatukea. Tuen kesto on enintään 16 kk työntekijää kohden ja sitä myönnetään korkeintaan palkkatuen keston ajaksi.

Kuntalisää haetaan työttömän työnhakijan kotikunnasta. Hae ensin palkkatuki työ- ja elinkeinotoimistosta ja sen jälkeen kuntalisää. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan kopio TE-toimiston palkkatukipäätöksestä. Huomaa kuitenkin, että kuntalisää ei ole tarjolla kaikissa kunnissa.

http://www.jyvaskyla.fi/tyollisyyspalvelut/jyvaskylalisa

Aukioloajat: ma-to klo 8.30 - 16.00 pe klo 9.00 - 15.00. Kesäaikana pe suljettu. Korona-aikaan olemme osittain etätyössä.