Blogi

Luontoiseduista: onnistuvatko autoedun arvon alentaminen korona-aikana ja polkupyöräetu toiminimiyrittäjälle?

Tällä kertaa blogissamme halusimme huomioida luontoisetuihin liittyviä kysymyksiä ja vastauksia. Toivottavasti näistä on apua sinullekin!

työsuhdeauto verotus luontoisetu yrittäjyys toiminimiyrittäjä korona etätyö

1) Työsuhdeauton arvon alentaminen etätyössä

Kysymys: Minulla on autoetuauto, joka on otettu käyttöön vuonna 2019. Ajoin työsuhdeautollani vuonna 2020 yksityisajoja vain 9 000 kilometriä. Normaalisti kilometrejä on kertynyt 18 000. Olen ollut koronan takia etätöissä yhdeksän kuukautta vuonna 2020. Voinko saada verohyötyä vähäisten ajokilometrien ansiosta? Pitääkö minun lähettää ajopäiväkirja verottajalle?

Verojuristi Georg Rosbäck vastaa:

Voit vaatia autoedun arvon alentamista vuoden 2020 verotuksessasi nyt keväällä annettavalla veroilmoituksella. Jos työnantajasi on laskenut autoetusi arvon kaavamaisesti olettaen, että ajat yksityisajoa 18 000 kilometriä vuodessa, saat verotuksessa hyötyä, kun autoetusi arvo lasketaan todellisuudessa ajettujen 9000 kilometrien mukaan.

Jos autoetusi on vapaa autoetu, vähennetään alennusta laskettaessa ansiotuloistasi 18 senttiä jokaisesta kilometristä, jonka yksityisajosi alittavat 18 000 kilometriä. Käyttöetuautolla vähennys on 7 senttiä kilometriltä.

Ansiotuloistasi voidaan siis vähentää joko 1 620 euroa tai 630 euroa riippuen siitä, onko sinulla vapaa autoetu vai käyttöetuauto. Verovaikutus riippuu tulotasostasi. Karkeasti ottaen verovaikutus on oman lisäveroprosentin luokkaa ansiotuloista vähennettävästä määrästä.

Etätyöskentelyssä yksityisajokilometrejä ei yleensä synny niin paljon, koska asunnon ja varsinaisen työpaikan välistä matkaa ei taiteta niin usein. Ihmisten liikkuminen on muutenkin vähentynyt korona-aikana vain kaikkein välttämättömimpään.

Autoedun arvon alentamista vaaditaan joko Omaverossa tai lomakkeella 50A. Vähennyksen saamiseksi sinun täytyy pystyä osoittamaan autolla vuoden aikana ajettujen yksityisajojen ja työajojen määrä. Säilytä ajopäiväkirja tai muu luotettava selvitys itselläsi. Verohallinto pyytää ne tarvittaessa nähtäväksi.

polkupyöräetu luontoisetu verotus yrittäjyys toiminimiyrittäjä

Uusien luontoisetupäätösten myötä on voinut polkupyöräetu alkaa kiinnostaa myös toiminimiyrittäjiä. Asiaa pohtivia auttanee alla Taloustaidosta 17.2.2021 poimittu verokeskustelu.

2) Voinko toiminimiyrittäjänä järjestää itselleni verottoman polkupyöräedun?

Verojuristi Harri Rajala vastaa:

Et voi. Liikkeen- tai ammatinharjoittajana et ole itse työntekijän asemassa omassa yrityksessäsi etkä kuulu yrityksesi henkilökuntaan. Sinulle itsellesi järjestetyn henkilökuntaedun kustannukset eivät ole vähennyskelpoisia verotuksessa.

Jos sen sijaan osallistut työntekijöille järjestettyyn virkistys- ja harrastustoimintaan  yhdessä työntekijöiden kanssa, kulut omasta osuudestasi eivät ole sinulle veronalainen etu.

kahvi tauko lomautus etätyö luontoisetu verotus

3) Luontoisetu voi leikata lomautetun työttömyysturvaa

Työttömyysturvan näkökulmasta luontoisedut ovat ansiotuloa, jolloin ne tietyissä tilanteissa voivat vaikuttaa perus- tai ansiopäivärahan suuruuteen lomautuksen aikana. Tämä määritellään korvauksia koskevissa säännöissä. Yksinkertaisin tilanne on, jos työntekijä on lomautettu kokoaikaisesti tai lomautus tapahtuu työviikkoa lyhentämällä. Silloin työsuhteeseen kuuluvat luontoisedut eivät vaikuta päivärahan suuruuteen.

Tilanne kuitenkin muuttuu, jos lomautus tapahtuu työpäivää lyhentämällä. Tällöin päivärahan suuruus määräytyy sovittelussa, johon vaikuttaa sovittelujakson aikana saatu ansiotulo mukaan lukien luontoisetujen verotusarvo. Lomautuksen aikaisilla ansiotuloilla on vaikutusta päivärahan suuruuteen silloin, jos ne ylittävät niin sanotun suojaosan. Jos sovittelujakso on kuukausi, suojaosa on 300 euroa. Korona-aikana suojaosa on nostettu väliaikaisesti 500 euroon vuoden 2020 loppuun.

Soviteltua ansiopäivärahaa maksettaessa täydestä ansiopäivärahasta vähennetään 50 prosenttia sovittelujakson aikana saadun ansiotulon (mukaan lukien siis myös luontoisedut) siitä osasta, joka ylittää suojaosan.

Esimerkki: Marjan soviteltu ansiopäiväraha

  • Marjan sovittelujakson aikana saama palkka on 1 500 euroa ja matkapuhelinetu 20 euroa.
  • 1520 euron kokonaistuloista vähennetään ensin suojaosa eli 300 euroa.
  • Jäljelle jäävästä 1 220 eurosta 50 prosenttia on 610 euroa, mikä vähennetään Marjan ansiopäivärahasta.

”Ansiopäiväraha sovitellaan myös siinä tilanteessa, että kokoaikaisesti lomautetulla työntekijällä on lomautusjakson aikana tuloa sivutoimisesta yritystoiminnasta tai osa-aikatyöstä toiselta työnantajalta”, Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön kouluttaja Noora Partanen sanoo.

Jos lomautettu työntekijä ei ole oikeutettu ansiopäivärahaan, hänellä on yleensä mahdollisuus saada Kelan peruspäivärahaa. Myös Kelan korvauksen määrä pienenee, jos lomautuksen aikaiset ansiotulot ylittävät suojaosan.

 

Lähteet:

Taloustaito, 29.12.2020. Luontoisetu voi leikata lomautetun työttömyysturvaa.

Taloustaito, 16.2.2021. Työsuhdeauton ajokilometrit romahtivat – mitä vähennän verotuksessa?

Taloustaito, 17.2.2021. Polkupyöräetu toiminimiyrittäjälle – onko mahdollista?

 

 

Aukioloajat: ma-to klo 8.30 - 16.00 pe klo 9.00 - 15.00. Kesäaikana pe suljettu. Korona-aikaan olemme osittain etätyössä.