Blogi

Mitä työmatkasta aiheutuneita kuluja voi vähentää tulonhankkimiskuluna?

K y s y m y s:  Olen ammatiltani konsultti ja työskentelen normaalisti työnantajani toimistolla Helsingissä. Tein vuonna 2017 työmatkan Lappeenrantaan asiakkaan toimistolle.  Työnantaja korvasi matkakustannukseni, mutta ei maksanut minulle 41 euron kokopäivärahaa. Voinko vähentää verotuksessani jälkikäteen oikaisuvaatimuksena 41 euron päivärahan?
Verojuristi Hanna Silander vastaa:  Voit vähentää tulonhankkimiskuluina työmatkasta syntyneet lisääntyneet elantokustannukset, mutta et suoraan päivärahan suuruista summaa. Lisääntyneitä elantokustannuksia ovat esimerkiksi työmatkasta aiheutuneet ylimääräiset ruokailukustannukset. Riittävänä osoituksena lisääntyneistä elantomenoista voidaan pitää verovelvollisen antamaa selvitystä työnantajasta, työmatkojen kohteista ja niiden etäisyydestä varsinaisesta työpaikasta tai asunnosta, työmatkan kestosta sekä mistä tai miten vähennysvaatimuksen perusteena olevat lisääntyneet elantomenot ovat syntyneet. Vähennys myönnetään ensisijaisesti työmatkasta aiheutuneiden todellisten, kuten kuiteista tai muista tositteista ilmenevien, lisääntyneiden elantomenojen suuruisena.
Jos et pysty määrittelemään tarkkaa summaa, voit vähentää arvioituna menona Verohallinnon yhtenäistämisohjeen mukaisen määrän, joka oli vuonna 2017 enintään 15 euroa yli 6 tuntia kestäneeltä matkalta ja 27 euroa vuorokaudessa yli 10 tuntia kestäneeltä matkalta. Joten jos et tiedä todellisia kuluja ja jos matkasi kesti tasan 10 tuntia, kaavamainen vähennys olisi päivää kohti vain 15 euroa. Lisäksi vähennyksen edellytyksenä on, että palkansaajan erityinen työntekemispaikka sijaitsee yli 15 kilometrin päässä asunnolta tai varsinaiselta työpaikalta sen mukaan, kummasta paikasta matka tehdään. Etäisyyden pitää olla myös yli 5 kilometriä sekä palkansaajan asunnolta että varsinaiselta työpaikalta.Käytännössä saat vähennystä, jos tulonhankkimiskulusi ovat suuremmat kuin palkansaajalle verotuksessa kaavamaisesti myönnettävä 750 euron tulonhankkimisvähennys (enintään palkkatulojen määrä). Oikaisuvaatimus vuoden 2017 verotuksesta pitää tehdä viimeistään vuonna 2020.

07.03.2019  |  Veronmaksajat lehti

Aukioloajat: ma-to klo 8.30 - 16.00 pe klo 9.00 - 15.00. Kesäaikana pe suljettu. Korona-aikaan olemme osittain etätyössä.