Blogi

Ohjeita tulorekisterissä tulleisiin ongelmatilanteisiin 20.1.2019

Google Crome-selain toimii parhaiten. Muiden käyttöä ei suositella. 

Liikuttaessa verkkolomakkeella on käytettävä hiirtä
Kun toimitat tietoja tulorekisteriin asiointipalvelun verkkolomakkeella, älä käytä lomaketta täytettäessä nuolinäppäimiä tai tabulaattoria.

Välilyöntejä ei saa olla tiedon perässä
Täytettäessä tietokenttää esimerkiksi henkilötunnuksen tai eläkejärjestelynumeron jälkeen ei saa olla välilyöntiä, se aiheuttaa virheilmoituksen.

Latauspalvelun kuittausilmoituksen tulemisessa viive
Lähettäessäsi tietoja asiointipalvelun latauspalvelun kautta odota rauhassa, kunnes palauteilmoitus tulee. Tässä voi kestää jopa viisi minuuttia.

Edustamisvaltuus on asiakkaan asioiden hoitamista varten Suomi.fi:ssä
Tarkasta, että asiakkaan myöntämä valtuus on edustamisvaltuus, joka antaa oikeuden asioida asiakkaan puolesta tämän valtuuttamissa asioissa. Mikäli asiakasyritys on myöntänyt väärän Suomi.fi-valtuuden, ei ilmoitusten lähettäminen onnistu sähköisessä asiointipalvelussa tiedostoja lataamalla eikä verkkolomakkeella. Edustamisvaltuus sekoitetaan helposti edustajan valtuutusoikeuteen, jonka esimerkiksi tilitoimiston nimenkirjoitusoikeudellinen voi myöntää haluamilleen työntekijöille. Tällä oikeudella työntekijä voi hallinnoida tilitoimiston ja asiakkaan välisiä valtuuksia.

Palkkatietoilmoituksissa olleita virheitä
Eläkevakuuttamisen tiedot
Työntekijöiden eläkevakuutuksen TyEL-järjestelynumero on eläkevakuutusyhtiön antama asiakaskohtainen vakuutusnumero, joka on ilmoitettava rekisteriin 11-merkkisenä. Myös väliviiva lasketaan mukaan. Mikäli numero on lyhyempi, siihen on lisättävä nollia väliviivan jälkeen.

  1. Esimerkki 46-00123456
  2. Myös ”Työeläkelaitoksen yhtiötunnus” -tieto on annettava
  3. Vakuutuksen on oltava voimassa maksupäivänä, jolle palkkatietoilmoitus annetaan Yrittäjän eläkelain (YEL) tai maatalousyrittäjän eläkelain (MYEL) mukaan vakuutetuille henkilöille on myös annettava tieto eläkevakuuttamisesta.
  4. ”Tieto työeläkevakuutuksesta” -tiedoksi annetaan ”Yrittäjän eläkevakuutus (YEL)”
  5.  Näiden vakuutettujen osalta ei eläkevakuutusyhtiötietoa, eikä eläkejärjestelynumeroa ilmoiteta

Ammattiluokan tunniste ilmoitettava Tilastokeskuksen TK10-koodilla
Tilastokeskuksen ammattiluokitus 2010 -koodit on muutettu tulorekisterissä 5-numeroisiksi lisäämällä tarvittaessa koodinumeron perään nollia. Tässä on listaus käytettävissä olevista Tilastokeskuksen ammattiluokitus (TK10) -koodeista tulorekisterissä. Oikeasta koodista saa tarvittaessa tietoa yrityksen tapaturmavakuutusyhtiöstä.

Virheellisen muotoinen suomalainen henkilötunnus
Jos henkilöllä on esimerkiksi verottajan antama keinotekoinen henkilötunnus, se on ilmoitettava maksun saajan tiedoissa ”muu tunnus”, ei siis suomalaisena henkilötunnuksena.
Keinotekoisen henkilötunnuksen tarkistusosa alkaa numerolla 9, esimerkiksi 010101A9123.

Muista luontoiseduista peritty korvaus
Luontoisedun verotusarvo ilmoitetaan täysimääräisenä tulolajillaan. Tulolajilla 407  ”Muista luontoiseduista peritty korvaus” ilmoitetaan se summa, joka työntekijän palkasta peritään. Autoedusta tai työsuhdematkalippuedusta työntekijältä peritylle summalle on omat tulolajinsa. Jotta luontoiseduista perityn korvauksen tulolajeja voidaan käyttää, on varsinaisella luontoisedun tulolajilla ilmoitettava luontoisedun alkuperäinen verotusarvo.

Ravintoetu, josta ei peritä eikä makseta sosiaalivakuutusmaksuja, vaan siitä peritään korvaus
Kun työnantaja perii työntekijältä ravintoedusta sen verotusarvoa vastaavan korvauksen, tulorekisteriin ilmoitetaan tieto ”Ravintoedusta peritty korvaus vastaa verotusarvoa: Kyllä”. Lisäksiravintoedun verotusarvoksi tulolajilla 334 ”Ravintoetu” ilmoitetaan tällöin 0,00 euroa.

Uutta ilmoitusviitettä on käytettävä aina, kun aineistoa toimitetaan
Käytetty ilmoitusviite ei poistu tulorekisteristä, vaikka alkuperäinen lähetetty ilmoitus olisi mitätöity ennen uuden ilmoituksen toimittamista. Samoin silloin, mikäli aineisto on tulorekisterissä hylätty virheellisenä.

Virheilmoitukset eivät yksilöi tarpeeksi, mistä virhe johtuu
Virheilmoitusten sisältöä tullaan parantamaan.

Aukioloajat: ma-to klo 8.30 - 16.00 pe klo 9.00 - 15.00. Kesäaikana pe suljettu. Korona-aikaan olemme osittain etätyössä.