Blogi

Oma-aloitteisten verojen ilmoituksen myöhästymismaksut

Maksu on kaksiosainen: päiväkohtainen ja veron määrään perustuva myöhästymismaksu.

Myöhästyminen 1 – 45 päivää
Verokauden ensimmäiselle veroilmoitukselle 3 €/päivä ensimmäiseltä 45 päivältä, yhteensä 135 €.

Myöhästyminen yli 45 päivää
135€ + 2% myöhässä ilmoitetun maksettavan veron määrästä, kuitenkin enintään 15 000 euroa verolajilta.

Korvaavalle ilmoitukselle ei määrätä myöhästymismaksua, jos se annetaan viimeistään 45 päivää alkuperäisen ilmoituksen määräpäivän jälkeen. Yli 45 päivän myöhässä ilmoittami-sesta myöhästymismaksua määrätään lisäksi kaksi prosenttia myöhässä ilmoitetun maksettavan veron määrästä, mutta enintään 15 000 euroa verolajilta. Vaikka ilmoitus olisi tyhjä, peritään myöhässä ilmoittamisesta 3 euroa/pv.

Maksun myöhästymiskorko
Viivästyskorko eräpäivän jälkeen maksetuista arvonlisäveroista ja työnantajasuorituksista sekä näille veroille määrätyistä seuraamusmaksuista on vuosina 2018 ja 2019 7 %. Korkopäiviksi lasketaan kuukauden ja vuoden todelliset päivät. Viivästyskoron määrän voi laskea OmaVerossa. Viivästyskorko lasketaan eräpäivää seuraavasta päivästä alkaen maksupäivään saakka (nämä päivät mukaan lukien). Lasketaan ja maksetaan sentin tarkkuudella. Maksu käytetään ensin korolle tai veronlisäykselle ja sen jälkeen verolle.

Aukioloajat: ma-to klo 8.30 - 16.00 pe klo 9.00 - 15.00. Kesäaikana pe suljettu. Korona-aikaan olemme osittain etätyössä.