Blogi

Tosiasiallisten edunsaajien luettelointivelvoite yritysten hallituksille 1.1.2019 alkaen

Osake- ja osakasluettot kuntoon, näistä tulee todella julkisia

Yhteisöjen hallitusten on huolehdittava, että yrityksen tosiasiallisista edunsaajista pidetään rahanpesulainsäädännön edellyttämää luetteloa. Luetteloa on pidettävä yksityishenkilöistä, joilla on yli 25 prosentin omistusosuus tai äänivalta yrityksessä joko suoran tai välillisen omistuksen tai esim. osakassopimuksen perusteella. PRH alkaa 1.7.2019 ylläpitää julkista rekisteriä, jonne yritysten on ilmoitettava niiden tosiasialliset edunsaajat. Etelä-Suomen aluehallintovirasto alkaa myös 1.7.2019 pitää rahanpesun valvontarekisteriä.

Kaikki ne rahanpesulaissa tarkoitetut ilmoitusvelvolliset, jotka eivät ole toimilupavalvottavia tai velvollisia rekisteröitymään aluehallintoviraston muuhun rekisteriin, ovat rekisteröitymisvelvollisia. Mm. tilitoimistojen on rekisteröidyttävä tähän uuteen rahanpesun valvontarekisteriin.

Aukioloajat: ma-to klo 8.30 - 16.00 pe klo 9.00 - 15.00. Kesäaikana pe suljettu. Korona-aikaan olemme osittain etätyössä.