Blogi

Veromuutokset vuonna 2021

Koronatilanne maailmalla ja meillä luo tummia pilviä myös verotuksen taivaalle. Toisaalta myös työllisyyttä ja talouskasvua edistäville veromuutoksille on nyt nähtävissä entistäkin suurempi tarve. Mitä verotuksen pelikentällä tapahtuukaan vuonna 2021? Tässä poiminnat Taloustaito 12/20 lehden artikkelista, jonka on kirjoittanut Veronmaksajien Keskusliiton lakiasiain johtaja Kati Malinen, sekä Veronmaksajain Keskusliiton pääekonomistin Mikael Kirkko-Jaakkolan kolumnista.

yrittäjyys raha verotus ansiotulo pääomatulo

Ansiotuloverotukseen tehdään vuonna 2021 hyvin pieniä korjauksia. Kunnista 39 nostaa vuoden alussa veroprosenttiaan ja 4 laskee, käytännössä kuntavero nousee 720 000 henkilöllä. Keskimääräinen kunnallisveroprosentti nousee 0,06 prosenttiyksikköä. Korotus on pieni ja yksi syy tälle on valtion kunnille myöntämät koronatuet, jotka ovat pienentäneet painetta kuntaverojen korotuksiin. Kokonaisuudessaan palkkaverotus kiristyy hieman 2020 tasosta, eikä eläkkeiden verotuksessa tapahdu merkittäviä muutoksia. Eläketulon lisävero on pysyvästi voimassa ja solidaarisuusveroakin (valtion tuloveroasteikon ylimmällä portaalla on kahden prosenttiyksikön korotus normaalista) on tarkoitus hallitusohjelman mukaisesti jatkaa hallituskauden loppuun.

Pääomatulojen verotukseen tai niistä tehtäviin vähennyksiin ei tule merkittäviä muutoksia. Pörssiyhtiöistä ja listaamattomista yhtiöistä saatujen tavallisten osinkojen verotus säilyy ennallaan.

Osassa henkilöanneista verotus kevenee

Listaamattomittomissa osakeyhtiöissä henkilöstön palkitseminen osakkeilla helpottuu verotuksessa 2021. Vuodesta 2021 alkaen listaamattomassa osakeyhtiössä on tietyin edellytyksin mahdollista toteuttaa henkilöstöanti edullisemmalla hinnalla kuin aiemmin ilman, että työntekijöille muodostuu tästä verotettavaa etua. Lainsäädäntö tästä merkittävästä verotuesta nähtiin tarpeelliseksi, jotta erityisesti kasvuyrityksillä olisi aiempaa paremmat mahdollisuudet sitouttaa henkilöstöään paremmin, houkutella kansainvälisiä osaajia ja selkiyttää osakkeiden arvostamiseen liittyviä haasteita.

Myös nämä muutokset tulevat voimaan 2021:

  • Tiedot eläkkeistä ja etuuksista sekä niiden ennakonpidätyksistä ilmoitetaan jatkossa tulorekisteriin. Toistaiseksi kuitenkin vain maksetut etuudet sekä niiden ennakonpidätykset ovat nähtävissä Omaverossa verokorttia hakiessa.
  • Katso-tunnistautuminen ja Katso-valtuuksien käyttö veroasioissa ja tulorekisteri-ilmoittamisessa päättyy 30.4.2021, Katso-palvelua käyttäneiden tulee ottaa käyttöön Suomi.fi-valtuudet
  • Urheilijarahastoon vuosittain siirrettävän summan enimmäismäärä nousee 200 000 euroon
  • Kaikki autoasiat siirtyvät Omaveroon ja Omavero korvaa erilliset sähköiset autoveroilmoitus- ja käyttöönottoilmoituspalvelut
  • Valmisteverot muuttuvat oma-aloitteisiksi veroiksi. Jatkossa maksaja itse laskee, ilmoittaa ja maksaa verot sekä hoitaa muun veroasioinnin lähtökohtaisesti Omaverossa.
  • Maahantuonnin alv-vapautus on poistumassa enintään 22 euron tavaralähetyksiltä 1.7.2021 alkaen
  • Luonnonsuojelualueet ovat jatkossa vapautettu kiinteistöverosta ja merituulivoimaloiden arvostusperustetta alennetaan.
  • Arvonlisäverotuksen alaraja nousee 15 000 euroon

Liikenteen luontoisetujen verotukseen tulee huojennuksia esimerkiksi uusien täyssähköautojen luontoisetuarvon tuntuvan laskun ja työsuhdematkalippujen verovapauden laajenemisen muodossa. Auton lataus työpaikalla ja julkisissa latauspisteissä on määräajan verovapaata.

Kotitalousvähennys ei muutu ainakaan vuoden 2021 alussa, vaikka vähennyksen korottaminen ja laajentaminen elvytyskeinona koronapandemian kurittamalle kansantaloudelle onkin saanut laajaa kannatusta yli puoluerajojen. Hallituksen linjauksen mukaisesti kotitalousvähennyksen mahdollisesta laajentamisesta päätetään kevään 2021 kehysriihen yhteydessä.

Kiinteistöveron uudistaminen lykkääntyy.

Kuluttajien ostovoimaan vaikuttavat valmisteverojen muutokset. Alkoholi- ja tupakkaverojen korotuksista koitunee lisälaskua kulutuksen mukaan. Lisäksi öljyllä tai kaukolämmöllä kotiaan lämmittäville tulee lisää veroa maksettavaksi energiaverojen korotusten myötä.

 

Artikkelit luettavissa kokonaisuudessaan:

Taloustaito 12/20, 10-14.

Kati Malinen, Mihin menet verotus?

Mikael Kirkko-Jaakkola, Kenen verotus kevenee, kenen kiristyy vuonna 2021?

Aukioloajat: ma-to klo 8.30 - 16.00 pe klo 9.00 - 15.00. Kesäaikana pe suljettu. Korona-aikaan olemme osittain etätyössä.