Blogi

Verovelkarekisteri

Hallitus on tehnyt (He 204/2013) lakiesityksen, jonka mukaan jokaisella olisi oikeus saada Verohallinnon ylläpitämästä verovelkarekisteristä siihen talletettu tieto siitä, ylittääkö verovelka laissa säädetyn rajan. Eduskunnan valtiovarainvaliokunta esittää muutoksia hallituksen esitykseen.

Verovelkarekisteriin merkittäisiin verovelan määrän lisäksi tieto siitä, onko yritys laiminlyönyt arvonlisäveroa tai ennakonpidätyksiä ja työnantajan sosiaaliturvamaksuja koskevan ilmoituksen antamisen. Verovelkarekisterin julkiset tiedot luovutettaisiin yritys- ja yhteisötietojärjestelmän sähköisen verkkopalvelun välityksellä. Tarkoitus on, että veron suorituksia koskeva menettely on kaikin osin automaattinen.

Merkinnän edellytykset

Rekisterimerkinnän tekeminen edellyttäisi, että yritystä on muistutettu laiminlyönnin merkitsemisestä verovelkarekisteriin verotiliotteella tai postitse vähintään kaksi viikkoa ennen rekisterimerkintää. Valiokunta ehdottaa, että rekisteriin merkittävän verovelkatiedon raja korotettaisiin 5 000 eurosta 10 000 euroon. Säännöstä täydennettäisiin lisäksi niin, että muutoksenhakuviranomaisen keskeytysmääräys estäisi sen kohteena olevaa verovelkaa koskevan rekisterimerkinnän. Määräys ei estäisi sen sijaan rekisterimerkintää ilmoituslaiminlyönnin tai muun verovelan perusteella.

Merkintöjen voimassaolo

Verovelkarekisteriin merkityt tiedot on poistettava viivytyksettä, kun sitä koskevat edellytykset täyttyvät. Tieto verovelasta poistettaisiin siten rekisteristä viivytyksettä muun muassa sen jälkeen, kun verovelka on jäänyt suorituksen vuoksi alle säädetyn määrän ja tieto suorituksesta on saapunut Verohallinnolle. Valiokunta ehdottaa lisäksi, että verovelkamerkintä poistetaan viivytyksettä myös silloin, kun Verohallinto on saanut tiedon muutoksenhakuviranomaisen keskeytysmääräyksestä.

Aukioloajat: ma-to klo 8.30 - 16.00 pe klo 9.00 - 15.00. Kesäaikana pe suljettu. Korona-aikaan olemme osittain etätyössä.