Blogi

Tulorekisteri käyttöön 1.1.2019

Tulorekisteri keventää yritysten hallinnollista taakkaa yksinkertaistamalla palkan maksamiseen liittyviä ilmoitusmenettelyjä. Palkkatiedot ilmoitetaan 1.1.2019 lähtien tulorekisteriin heti maksutapahtuman yhteydessä. Tulorekisteri korvaa nykyisin mm. Verohallinnolle, työeläkelaitoksille ja työttömyysvakuutusrahastolle toimitettavia vuosi-ilmoituksia.

Sähköinen tietokanta tulotiedoille
Tulorekisteri sisältää kattavat palkka-, eläke- ja etuustiedot. Tiedon tuottajat – esimerkiksi työnantajat ja tilitoimistot – ilmoittavat tiedot ansiotuloista tulorekisteriin reaaliaikaisesti ja maksukohtaisesti.
Tulorekisteri otetaan käyttöön vaiheittain:
• 1.1.2019: palkkatiedot
• 1.1.2020: etuus- ja eläketiedot
Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin koskee kaikkia palkkojen ja etuuksien maksajia tämän aikataulun mukaisesti ilman siirtymäaikoja.

Ketkä tuottavat tietoa rekisteriin?
Palkkatietojen tuottajia vuodesta 2019 lähtien ovat kaikki työnantajat ja muut toimijat, joilla on palkkatietojen ilmoitusvelvollisuuksia Suomeen. Palkkatiedon voi ilmoittaa tulorekisteriin myös siihen valtuutettu taho, esimerkiksi tilitoimisto tai muu kumppani, jolle taloushallinnon tehtäviä on ulkoistettu.
Vuodesta 2020 lähtien tiedon tuottajien joukko kasvaa, kun mukaan tulevat eläke- ja etuustietojen tuottajat, kuten työeläkevakuuttajat, työttömyyskassat ja vahinkovakuutusyhtiöt.

Ketkä käyttävät tulorekisterin tietoja?
Tulorekisterin tietoja käyttävät 1.1.2019 lähtien Verohallinto, Kela, työttömyysvakuutusrahasto ja työeläkelaitokset. Vuonna 2020 tiedon käyttäjien määrä laajenee ja mukaan tulevat mm. vahinkovakuuttajat, työttömyyskassat ja työsuojeluviranomaiset.
Yksittäiset tulonsaajat saavat rekisteristä ajantasaisen tiedon itselleen maksetuista suorituksista. Tulotietoja tarvitsevat hakevat tarvitsemansa tiedot suoraan rekisteristä. Esimerkiksi työttömyysetuuden hakijan ei siis enää tarvitse itse toimittaa palkkatodistuksiaan, vaan työttömyyskassa saa ne suoraan tulorekisteristä.

Tulorekisteri helpottaa yrittäjien ilmoitusvelvollisuuksia
Tulorekisterin ensisijaisena tavoitteena on vähentää yritysten hallinnollista taakkaa yksinkertaistamalla palkan maksamiseen liittyviä ilmoittamis- ja raportointimenettelyjä. Tällä hetkellä työnantajien on ilmoitettava tiedot maksamistaan palkoista monelle eri taholle erilaisissa teknisissä muodoissa ja eri tahdissa kulkevien aikataulujen mukaan. Jatkossa työnantaja ilmoittaa tiedot keskitettyyn tulorekisteriin vain yhden kerran palkanmaksun yhteydessä. Palkkatietojen moninkertainen raportointivelvollisuus poistuu, ja tiedon välityksen määrä sekä manuaaliset työvaiheet vähenevät.

Kenellä on oikeus tulorekisterin tietoihin?
Tulorekisteri ei luo uusia tiedonsaantioikeuksia. Kaikki tulorekisterin tiedot eivät siis ole vapaasti kaikkien saatavilla, vaan lainsäädäntö määrittelee, mitä tietoa kukin tiedon käyttäjä saa nähdä tai käyttää.

Aukioloajat: ma-to klo 8.30 - 16.00 pe klo 9.00 - 15.00. Kesäaikana pe suljettu. Korona-aikaan olemme osittain etätyössä.